Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website rubebouw.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
RUBÉ Bouw-Timmerbedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Linken

Op de site staan hyperlinks (en informatiebronnen) die door derden onderhouden worden. RUBÉ Bouw-Timmerbedrijf heeft geen invloed op de inhoud hiervan en staat niet automatisch achter de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt. RUBÉ Bouw-Timmerbedrijf is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers van de site via internet worden verzonden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij RUBÉ Bouw-Timmerbedrijf of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan RUBÉ Bouw-Timmerbedrijf.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door RUBÉ Bouw-Timmerbedrijf.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier.